Soal Ulangan Materi Pembuatan Makanan Tumbuhan

Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Manusia memakan berbagai jenis makanan setiap hari.

Hewan seperti kambing memakan rumput-rumputan segar. Tumbuhan juga memerlukan makanan agar tetap hidup.

Tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dinamakan fotosintesis.

Soal Ulangan Materi Pembuatan Makanan Tumbuhan

Berikut ini contoh soal ulangan materi Pembuatanan makanan Pada Tumbuhan Hijau.

A. Soal Pilihan Ganda

1. Cahaya matahari berperan penting dalam proses fotosintesis. Pernyataan yang sesuai untuk proses berlangsungnya fotosintesis yaitu . . . .

 1. Cahaya matahari sebagai satusatunya sumber energi.
 2. Fotosintesis memerlukan oksigen dan karbon dioksida.
 3. Fotosintesis menghasilkan air dan karbon dioksida.
 4. Fotosintesis dapat terjadi meskipun hanya menggunakan lampu neon.

Apabila energi cahaya matahari tidak ada, energi cahaya yang lain dapat menggantikannya. Misalnya cahaya lampu neon. Oleh karena itu, fotosintesis dapat terjadi pada siang maupun malam hari.

2. Zat di dalam tumbuhan yang dapat menangkap sinar matahari yaitu zat warna . . . .

 1. kuning
 2. merah
 3. hijau
 4. oranye

Klorofil merupakan zat warna warna hijau pada tumbuhan. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari.

3. Umumnya klorofil paling banyak terdapat pada bagian . . . .

 1. akar
 2. batang
 3. daun
 4. bunga

Klorofil paling banyak terdapat pada bagian daun

4. Bagian daun yang berwarna putih pucat yaitu . . . .

 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV

Larutan yodium menyebabkan sesuatu yang mengandung amilum berubah warna menjadi ungu gelap.

5. Proses fotosintesis terutama terjadi di bagian . . . .

 1. akar
 2. batang
 3. daun
 4. bunga

Fotosintesis berlangsung di bagian daun.

6. Tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di dalam batang yaitu . . . .

 1. bayam dan kedelai
 2. mangga dan nanas
 3. tebu dan sagu
 4. wortel dan singkong

Tumbuhan yang menyimpan makanan dalam batang contohnya tebu dan sagu.

7. Kentang menyimpan makanan cadangannya di bagian . . . .

 1. akar
 2. batang
 3. daun
 4. buah

Kentang menyimpan makanan cadangan di dalam akar

8. Bahan-bahan yang diperlukan dalam fotosintesis yaitu . . . .

 1. air dan oksigen
 2. oksigen dan karbon dioksida
 3. air dan karbon dioksida
 4. oksigen dan karbohidrat

Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida

9. Klorofil pada tumbuhan hijau berfungsi untuk . . . .

 1. sumber tenaga
 2. menyerap air
 3. menangkap cahaya
 4. menghasilkan oksigen

Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari.

10. Seandainya semua tumbuhan hijau di dunia punah, maka . . . .

 1. hewan herbivora akan mati
 2. hewan karnivora akan mati
 3. hewan omnivora akan mati
 4. seluruh makhluk hidup akan musnah

Seandainya tumbuhan hijau punah, maka seluruh makhluk hidup akan musnah karena seluruh makhluk hidup sangat bergantung kepada tumbuhan hijau

B. Ayo, menjawab!

1. Faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan agar proses fotosintesis dapat berlangsung? Jelaskan proses fotosintesis dan hasilnya!

 • Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Air diserap oleh akar dari dalam. Melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida kemudian diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari. Dari fotosintesis dapat menghasilkan karbohidrat dan oksigen

2. Tumbuhan memerlukan energi cahaya untuk melakukan fotosintesis. Energi cahaya apakah yang dapat digunakan untuk fotosintesis tumbuhan hijau yang berada di dalam ruangan tertutup?

 • Apabila energi cahaya matahari tidak ada, energi cahaya yang lain dapat menggantikannya. Misalnya cahaya lampu neon. Oleh karena itu, fotosintesis dapat terjadi pada siang maupun malam hari.

3. Fotosintesis dapat terjadi pada pagi, siang, maupun malam hari. Jelaskan pernyataan tersebut !

 • Proses fotosintesis dapat terjadi kapan saja asal terdapat cahaya yang diperlukan dalam proses fotosintesis.

4. Sebutkan tempat penyimpanan makanan cadangan dari tumbuhan : kentang, wortel, nanas, dan singkong !

 • Kentang dan wortel menyimpan makanan di bagian akar, nanas pada buah, dan singkong pada akar.
Category:
Biologi
Tags: